You are here

News/Events

बेनी न.पा.मा नागरिक सचेतना केन्द्र विषयगत कार्यालयहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै

Submitted on: Wed, 09/28/2016 - 15:59

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रम अन्तरगत बेनी नगरपालिका कार्यालय र स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था कदम म्याग्दीको सहकार्यमा बे.न.पा. ४ बाङ्गेरा स्थित नागरिक सचेतना केन्द्रका सदस्यहरुलाई जिल्लास्थित सेवाप्रदयक संस्थाहरु अथवा विषयगत कार्यालयहरु जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय म्याग्दीमा सेवा प्रवाहका सम्वन्धमा सचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

Pages