Norwegian State Secretary Honorable Ms. Tone Skogen visited Citizen Awareness Centre (CAC) of Kavre

Submitted on: Tue, 03/28/2017 - 15:12

Norwegian State Secretary, Honorable Ms. Tone Skogen visited Suryodaya CAC of Dhulikhel, Kavrepalanchok on 22 March 2017. Norwegian Ambassador for Nepal Mr. Kjell Tormod Pettersen had also accompanied the state Secretary. The visit was focused on observing UN’s work at the local level, particularly that of LGCDP. She interacted with the members of CAC whereby she emphasized on the role of male members in their community and families, and their support in promoting CAC. She was also interested in the members’ participation in the upcoming local election.

गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण

Submitted on: Fri, 03/10/2017 - 16:33

एक थुकी सुकी सयौ थुकी नदि- साब्रा भुल्के नागरिक सचेतना केन्द्र

Submitted on: Mon, 03/06/2017 - 12:55

साब्रा भुल्के बस्ति तेह्रथुम जिल्लाको लालीगुराँस नगरपालिका वडा नं.१ मा रहेको छ । २०६७ साल मंसिर देखि स्थानीय शासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रमवाट पिछडिएको साब्रा भुल्के बस्तिलाई छनौट गरि २०६७/१२/१० गते यो सचेतना केन्द्र स्थापना भई संचालनमा रहेको छ I जसमा दलित ३, जनजाती ५, अन्य १८ गरि जम्मा २६ घरधुरी आवद्ध छन । यस नागरिक सचेतना केन्द्रमा सबै जना सदस्यहरु महिला रहेका  छन् ।

Pages

Subscribe to Local Governance and Community Development Programme (LGCDP) - II RSS