You are here

pokhara

Western Regional Consultative Workshop 2016 held in Pokhara

Submitted on: Mon, 12/26/2016 - 15:03

A two-day regional level consultative workshop of the Western Development Region was organized in Pokhara on December 22-23, 2016 by LGCDP. The overall objective of the programme was to strenthen LGCDP Programme outputs and provide efficient technical backstopping to the LBs thereby service delivery of LBs made effective. Total of 57 core participants, 9 specialists from Programme Coordination Unit (PCU) and RCU experts participated in the workshop.

The specific objectives included:

बेनी न.पा.मा नागरिक सचेतना केन्द्र विषयगत कार्यालयहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै

Submitted on: Wed, 09/28/2016 - 15:59

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रम अन्तरगत बेनी नगरपालिका कार्यालय र स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था कदम म्याग्दीको सहकार्यमा बे.न.पा. ४ बाङ्गेरा स्थित नागरिक सचेतना केन्द्रका सदस्यहरुलाई जिल्लास्थित सेवाप्रदयक संस्थाहरु अथवा विषयगत कार्यालयहरु जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय म्याग्दीमा सेवा प्रवाहका सम्वन्धमा सचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

Pages

Subscribe to RSS - pokhara